Nasz zakres usług
księgowych

Dobra obsługa księgowa stanowi solidną podstawę każdej działalności gospodarczej. Najbardziej korzystną formą jest dziś outsourcing - zlecenie zajęcia się sprawami księgowymi profesjonalistom.

Pełnen zakres księgowości

Obsługa księgowa

Naszym atutem jest umiejętność prowadzenia księgowości polskiej w języku niemieckim, dlatego naszymi klientami są obywatele Niemiec prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski oraz spółki prawa handlowego z kapitałem niemieckim.

Potrafimy zarówno w języku polskim jak i języku niemieckim wyjaśnić różnice wynikające z krajowych i unijnych przepisów prawa, które obowiązują w Polsce i w Niemczech.

Nasza oferta usług w zakresie polskiej księgowości:

Małe podmioty gospodarcze
Prowadzenia księgowości uproszczonej małych podmiotów gospodarczych.
Spółki prawa handlowego
Prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego oraz z kapitałem zagranicznym.
Ryczałt ewidencjonowany
Rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego.
Kadry
Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.
Deklaracje
Sporządzania i składania deklaracji do urzędu skarbowego, ZUS, GUS, NBP.
VAT
Prowadzenia ewidencji dla potrzeb VAT.
Rozliczenia roczne
Zamknięcia roku, sporządzenia bilansu i RZiS.
Reprezentacja
Reprezentowania klienta przed organami administracji skarbowej.

Niemiecki VAT

Rozliczenie Niemieckiego podatku VAT

Przemieszczasz własne towary na terytorium RFN lub dokonujesz w Niemczech sprzedaży? Świadczysz usługi budowlane lub przewozu osób? Już podlegasz lub możesz podlegać niemieckiemu podatkowi od wartości dodanej.

Nasza oferta usług w zakresie niemieckiej księgowości:

Numer podatkowy
Zgłoszenia / nadania niemieckiego numeru podatkowego.
Niemiecki VAT
Prowadzenia ewidencji niemieckiego VAT zgodnie z przepisami niemieckimi.
Deklaracje
Opracowywania / sporządzania deklaracji dla niemieckiego urzędu skarbowego.
Przesyłania deklaracji
Przesyłania deklaracji drogą elektroniczną do niemieckiego urzędu skarbowego.
Reprezentacja
Reprezentowania firmy przed niemieckim urzędem skarbowym.
Pisma
Opracowywania pism urzędowych w języku niemieckim.
Wnioski
Opracowywania wniosków o zwrot podatku budowlanego.

Nie tylko ksiegowość

Dodatkowe usługi

Oferujemy także zakres innych usług nie konkretnie związanych z księgowościa.

Tłumaczenia
Obsługa w j. niemieckim, tłumaczenia.
Doradztwo
Porady i doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa.
Sprawozdania
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
Prawo, finanse i rachunkowość
Współpraca z polskimi i niemieckimi specjalistami w zakresie prawa, finansów i rachunkowości.