Obsługa Księgowa

Dobra obsługa księgowa stanowi solidną podstawę każdej działalności gospodarczej. Najbardziej korzystną formą jest dziś outsourcing – zlecenie zajęcia się sprawami księgowymi profesjonalistom.

Naszym atutem jest umiejętność prowadzenia księgowości polskiej w języku niemieckim, dlatego naszymi klientami są obywatele Niemiec prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski oraz spółki prawa handlowego z kapitałem niemieckim.

Potrafimy zarówno w języku polskim jak i języku niemieckim wyjaśnić różnice wynikające z krajowych i unijnych przepisów prawa, które obowiązują w Polsce i w Niemczech.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie:

Prowadzenia księgowości uproszczonej małych podmiotów gospodarczych.

Prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego oraz z kapitałem zagranicznym.

Rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego.

Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Sporządzania i składania deklaracji do urzędu skarbowego, ZUS, GUS, NBP.

Prowadzenia ewidencji dla potrzeb VAT.

Zamknięcia roku, sporządzenia bilansu i RZiS.

Reprezentowania klienta przed organami administracji skarbowej.

Dodatkowe usługi:

Obsługa w j. niemieckim, tłumaczenia.

Porady i doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Współpraca z polskimi i niemieckimi specjalistami w zakresie prawa, finansów i rachunkowości.

Rozliczenie Niemieckiego podatku VAT

Przemieszczasz własne towary na terytorium RFN lub dokonujesz w Niemczech sprzedaży? Świadczysz usługi budowlane lub przewozu osób? Już podlegasz lub możesz podlegać niemieckiemu podatkowi od wartości dodanej.

Obowiązek rejestracji w Niemczech dla potrzeb podatku VAT mają firmy polskie zajmujące się na terenie Niemiec:

Sprzedażą wysyłkową na teren Niemiec (sprzedaż internetowa) z wyboru lub po przekroczeniu limitu.

Usługowym przewozem osób na i przez teren Niemiec (firmy przewozowe: taxi, mikrobusy i autobusy).

Świadczeniem usług budowlanych i montażowych dla rzecz osób prywatnych na nieruchomościach w Niemczech.

Usługami budowlanymi i montażowymi dla innych firm na terenie Niemiec świadczonymi przez podwykonawców.

Oferujemy fachową pomoc w zakresie:

Zgłoszenia / nadania niemieckiego numeru podatkowego.

Prowadzenia ewidencji niemieckiego VAT zgodnie z przepisami niemieckimi.

Opracowywania / sporządzania deklaracji dla niemieckiego urzędu skarbowego.

Przesyłania deklaracji drogą elektroniczną do niemieckiego urzędu skarbowego.

Reprezentowania firmy przed niemieckim urzędem skarbowym.

Opracowywania pism urzędowych w języku niemieckim.

Opracowywania wniosków o zwrot podatku budowlanego.